Når spillet stemmer lysten – Københavns Universitet

Seksualitetsforskning > Skriftrække > Når spillet stemmer ly...

11. juni 2012

Når spillet stemmer lysten

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 3, 2012 i tidsskriftrækken Seksualiteter kandidatafhandling af Anette Stenlund. Skriftrækken udgives af Center for Seksualitetsforskning.

Det stof som lyst er gjort af

Hvad er lyst?

I seksualitetsforskning optræder lyst tit som noget, der skal forstås eller forklares. Forstås som udtryk en dybereliggende ’mening’, for eksempel forholdet til moderen og faderen i den tidlige barndom. Forklares som resultat af hormoners og kromosomers herredømme, eller som funktion i individets overlevelseskamp og artens opret-holdelse.

På den måde forsvinder lyst altid i noget andet: Forklaringen bortforklarer lysten, forståelsen forstår den ihjel. Og bedømmelsen dømmer den ude som principielt farlig og problematisk. Eller også anses lysten for at være så renfærdig, at man slet ikke bør tale om den.

Men hvad ER lyst, så at sige i sig selv? I sin undersøgelse af dette emne tager Anette Stenslund udgangspunkt i et aktuelt fænomen fra internettet og fra nogle menneskers dagligdag: den systematiske bestræbelse på at score en sexpartner, eller med et gammeldags ord: forførelse. I en imponerende række krydslæsninger af æstetisk teori, musikteori, litteraturteori og sociologisk teori, især fra de fænomenologiske og hermeneutiske traditioner, belyses forskellige aspekter af det stof, lyst er gjort af.

Numre af skriftrækken kan købes hos Academic Books, Øster Farimagsgade 5, 1114 København K, tlf. 35 32 43 34, e-mail: css@akademiskboghandel.dk, www.academicbooks.dk.