Seksualitetsforskning - en introduktion – Københavns Universitet

12. februar 2009

Seksualitetsforskning - en introduktion

Nr. 1, 2009 i tidsskriftrækken Seksualiteter: Henning Bech: Seksualitetsforskning - en introduktion.

I bogen diskuterer Henning Bech seksualitet i sammenhæng med bl.a. køn, byer, feminisme, journalister, socialkonstruktionisme, diskurser, queer, pressionsgrupper, selvanalyse, moral, perversioner, smag og lystformer. Han fremhæver vigtigheden af en uafhængig, kritisk seksualitetsforskning.

Henning Bech er professor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet, og leder af Center for Seksualitetsforskning.

Numre af skriftrækken kan købes hos Akademisk Boghandel, Øster Farimagsgade 5, 1114 Køben-havn K, tlf. 35 32 43 34. css@akademiskboghandel.dk

SEKSUALITETER
Skriftrække fra Center for Seksualitetsforskning
Sociologisk Institut
Københavns Universitet
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K
http://seksualitetsforskning.soc.ku.dk/

Kontakt:
Professor, dr.scient.soc. Henning Bech, e-mail: hb@soc.ku.dk