Center for Seksualitetsforskning - Sociologisk Institut – Københavns Universitet

Center for Seksualitetsforskning – kultur/samfund/sundhed

Leder: Adjunkt Marie Bruvik Heinskou, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Centeret har til opgave at understøtte kritisk forskning af forholdet mellem seksualitet, samfund og sundhed. Der sigtes specielt mod at tiltrække international viden og nye forskningstalenter indenfor området og i samarbejde med centerets medlemmer. Nærmere bestemt ønsker centeret at bidrage til debat, forskning og forelæsninger der:

  • Er tværfaglige i den forstand, at de kombinerer humanistisk/kulturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige kompetencer
  • Er åbne for udarbejdelsen af nye og anderledes teoretiske, analytiske og metodiske paradigmer
  • Bygger på ikke-apriorisk fastlagte moralforestillinger
  • Undersøger seksualitetsfeltet i forbindelse med brede historisk-samfundsmæssige forhold
  • Anvender seksualitetstemaer til at kaste lys over andre historisk-samfundsmæssige forhold

Medlemmer

Marie Bruvik Heinskou, Adjunkt, Ph.d., Sociologisk Institut, Københavns Universitet. e-mail: mbh@soc.ku.dk

Morten Emmerik Wøldike, Sociolog, Projektleder, Sex & Samfund. e-mail: mew@sexogsamfund.dk

Anette Stenslund, Ph.d, Medicinsk Museion, e-mail: astenslund@sund.ku.dk

Henning Bech, Professor emeritus, dr. scient. soc., Sociologisk Institut, Københavns Universitet. e-mail: hb@soc.ku.dk

For yderligere information, kontakt: Marie Bruvik Heinskou, mbh@soc.ku.dk